Uçak içi WiFi koşulları

Uçuşunuzda kullanmak üzere bir WiFi kuponu satın alırsanız bu koşulları kabul etmiş olursunuz.

Genel

WiFi hizmetleri için geçerli olan bu şartlar ve koşullar (buradan itibaren “Şartlar”), kayıtlı ofisi Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Hollanda adresinde mukim, 33014286 Ticaret Odası kayıt numaralı ve NL004983269B01 KDV numaralı Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (buradan itibaren “KLM”) tarafından uçuş sırasında uçaktaki yolculara (buradan itibaren “ Kullanıcılar”) sağlanan WiFi hizmetlerinin (buradan itibaren “WiFi Hizmetleri”) işbu Şartların 1.1. maddesinde belirtildiği şekilde satın alınmasına ve sağlanmasına ilişkindir.').

Kullanıcı, işbu Şartları kabul ederek (i) en az 18 yaşında olduğunu ve KLM ile işbu Şartların uygulandığı anlaşmayı (buradan itibaren “Anlaşma”) yapmak ve (ii) işbu Şartlara uygun olarak WiFi hizmetlerini kullanmak için gereken hukuki ehliyete sahip olduğunu belirtir ve garanti eder.

WiFi Hizmetleri için bir WiFi Kuponu satın almadan ve/veya kullanmadan önce lütfen bu Şartları dikkatlice okuyup daha sonra WiFi Hizmetlerini kabul edin ve kullanın. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde KLM, nihai hali KLM web sitesinde yayınlanan işbu Şartları dilediği zaman değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutar..

1. WiFi Hizmetleri

1.1. KLM’nin WiFi Hizmetleri, KLM Portal’da ve işbu Şartlarda tanımlanan şu hizmetlerden birini veya daha fazlasını içerir: connect.klm.com/#/wifi (Yalnızca uçakta kullanılabilir.)

1.2. WiFi Hizmetlerinin standart hizmetler olduğunu ve herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sağlandığını kabul etmiş sayılırsınız. Bu hüküm, WiFi Hizmetlerinin tüm Kullanıcılara işbu Şartlarla belirlenen aynı işlev ve kısıtlamalara tabi olarak aynı şekilde sağlanmasını ifade eder.

1.3. Kullanıcı, WiFi Hizmetlerini kullanmak için WiFi bağlantısı gerçekleştirmeye uygun, kendisine ait, WiFi uyumlu bir cihaz (ör. kablosuz kartlı bilgisayar, WiFi özellikli akıllı telefon veya tablet) (buradan itibaren “Cihaz”) olması gerektiğini kabul eder.

2. WiFi Hizmetlerinin Satın Alınması

2.1. “Mesajlaşma” WiFi Hizmeti ücretsizdir ve KLM Portal’da ilgili hizmete tıklanarak ulaşılabilir. “Mesajlaşma” WiFi Hizmetini kullanarak işbu Şartları kabul etmiş olursunuz. Mesajlaşma hizmetinin sağlanmasına ilişkin Anlaşma, Kullanıcının KLM Portal üzerinden gerçekleştirdiği WiFi Hizmeti talebi KLM tarafından onaylandığı anda yürürlüğe girer.

2.2. “Gezinti” ve “Yayın” WiFi Hizmetleri, ücretli WiFi Hizmetleridir. Bu WiFi Hizmetlerinin birini veya daha fazlasını satın almak için Kullanıcının bir WiFi Kuponu (buradan itibaren “WiFi Kuponu”) satın alması gerekir. Bunun için Kullanıcı, connect.klm.com/#/wifi adresinde (Yalnızca uçakta kullanılabilir.) veya Web Sitesinde verilen talimatları izlemeli ve ödeme işlemini tamamlayarak işbu Şartları kabul etmelidir. Bu WiFi Hizmetinin sağlanmasına ilişkin Anlaşma, Kullanıcının e-posta yoluyla gerçekleştirdiği WiFi Hizmeti talebi KLM tarafından onayladığı anda yürürlüğe girer. WiFi Hizmetlerinin sağlanması için gereken WiFi Kuponu sadece WiFi hizmetlerinin sunulduğu belirli uçuşlar için satın alınabilir.

2.3. KLM, Kullanıcının talebini onaylamadığı sürece herhangi bir Anlaşma geçerlilik kazanmaz. KLM, Kullanıcının talebini onaylayana kadar dilediği zaman herhangi bir kişiye herhangi bir nedenle WiFi Hizmeti sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.

2.4. WiFi Hizmetleri için WiFi Kuponuna, KLM Portal üzerinden erişebileceğiniz hesabınızdaki “My WiFi” (Benim WiFi’m) bölümünden ulaşılabilir. Kullanıcı, WiFi Kuponunu uçuş esnasında satın alırsa WiFi Kuponu Kullanıcının Cihazında otomatik olarak etkinleştirilir. Kullanıcı, WiFi Kuponunu uçak kalkmadan önce satın alırsa KLM Portal’ın ana sayfasında veya “My WiFi” (Benim WiFi’m) bölümünde bulunan WiFi Kuponu etkinleştirme butonuna tıklayarak WiFi Kuponunu etkinleştirebilir.

2.5. Bir Kullanıcı, bir Cihazda “Yayın” ve “Gezinti” WiFi Hizmetlerinin sağlanması için tek seferde yalnızca bir adet WiFi Kuponu satın alabilir ve kullanabilir. Kullanıcı, WiFi Hizmetini kullanmaya farklı bir cihazda devam etmek isterse kullandığı Cihazdaki interneti kapattıktan sonra diğer Cihazda WiFi hizmetini etkinleştirebilir.

3. WiFi Hizmetlerinin Sağlanması

3.1. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği andan itibaren Kullanıcı, KLM tarafından KLM Portal’da belirtilen talimatları izleyerek WiFi Hizmetlerini etkinleştirebilir: connect.klm.com/#/wifi (Yalnızca uçakta kullanılabilir.)

3.2. KLM, WiFi Kuponunun satın alındığı uçuş süresince işbu 3. madde kapsamında belirtilen şekilde WiFi Hizmetlerini sağlamak için makul ölçüde çaba gösterecektir

3.3. WiFi Hizmetinin sağlanması, gerekli ekipman ve bununla bağlantılı imkanlara ilişkin operasyonel kısıtlamalara ve kullanılabilirlik durumuna bağlıdır:

  • Kalkış için: Kullanıcı uçakta yerini aldıktan sonra yerel düzenlemelere bağlı olarak bağlantı hizmeti kullanılabilir. Bu durum bazı ülkeler için geçerli değildir. Söz konusu ülkelerde bağlantı, uçak en az 10.000 fit yüksekliğe ulaştıktan sonra etkinleştirilir.
  • İniş için: İniş sırasında ve uçak pistteyken bağlantıya izin verilmiyorsa uçağın uçuş yüksekliği 10.000 fitin altına düştüğünde bağlantı kesilecektir.
  • Uçuş sırasında bant genişliğiyle ilgili herhangi bir taahhüt sağlanamaz. Uydu bağlantısının durumu veya kısıtlamaların olduğu bölge veya ülkelerin üzerinde olunması sebebiyle internet bağlantısı geçici olarak kullanılamayabilir veya mevcut olmayabilir. Ayrıca Hizmetin sağlanması sırasında normal olarak geçici Hizmet kesintileri yaşanabilir. KLM, şu durumlar için gerekli gördüğü takdirde WiFi hizmetlerinin kullanımını geçici olarak kısıtlayabilir veya durdurabilir: a. WiFi Hizmetinin güvenliğinin ve/veya bütünlüğünün korunması, b. bir arıza veya ihlalin düzeltilmesi, c. herhangi bir parazit durumunun düzeltilmesi ve/veya d. KLM’nin veya tedarikçisinin bilgisayar sistemlerinin değiştirilmesi veya geliştirilmesi.

İnternet hızıyla ilgili olarak Kullanıcı, hizmetin (uçuş sırasında internet) doğası gereği bağlantı sağlanmasında gecikme söz konusu olduğunu ve bu gecikme nedeniyle WiFi Hizmetlerinin, Kullanıcının benzer hizmetlerin karada sağlanması durumunda mantık çerçevesinde bekleyebileceği hızdan daha yavaş olabileceğini kabul eder. Bununla birlikte WiFi Hizmetlerinin, KLM tarafından KLM Portal’da belirtilen özelliklere uygun olarak Kullanıcıya interneti kullanma imkanı tanıması gerekir: connect.klm.com/#/wifi (yalnızca uçakta kullanılabilir)

3.4. Bunlara ek olarak Kullanıcı, WiFi Hizmetlerini kullanarak erişebileceği üçüncü taraf ağları üzerinde KLM’nin hiçbir kontrolü olmadığını ve bu nedenle diğer ağ aktarımlarında yaşanan gecikme ve kesilmelerin KLM’nin kontrolü dışında olduğunu kabul eder.

3.5. Üçüncü taraflarca sağlanan içeriklerin (buradan itibaren “Üçüncü Taraf İçerikleri”) KLM kullanıcıyı bu içeriklere yönlendiren bağlantılar sağlamış olsa bile kısmen veya tamamen KLM tarafından bağımsız olarak doğrulanması söz konusu değildir. KLM’nin Üçüncü Taraf İçeriklerine yönlendiren bağlantılar sağlaması, sadece kolaylık sunmak içindir. KLM, KLM tarafından sağlandığı özellikle belirtilenler haricinde hiçbir Üçüncü Taraf İçeriği sağlamaz, satmaz, lisanslamaz veya kiralamaz.

4. WiFi Hizmetlerinin Kullanımı

4.1. Kullanıcı, WiFi Hizmetlerini işbu Şartlara uygun olarak kullanmak zorundadır ve bu hizmetleri işbu Şartlarda belirtilenler dışında herhangi bir amaçla kullanamaz.

4.2. Kullanıcılar, WiFi Kuponunu ve varsa kullanıcı adı ve parolalarını gizli tutup korumaktan ve bu bilgileri sadece kendileri için kullanmaktan sorumlu olduklarını kabul eder.

4.3. Kullanıcı: a. WiFi Hizmetlerini IP üzerinden ses iletimi de dahil olmak üzere arama yapmak için kullanamaz; b. WiFi Hizmetlerini başka bir şahsın erişimine sunamaz; c. kullanıcı haklarını üçüncü şahıslara dağıtamaz, bunlara ilişkin alt lisans sağlayamaz, bunların ticaretini yapamaz, bunları kiralayamaz, ödünç veremez veya başka şekillerde aktaramaz; d. WiFi Hizmetlerini WiFi bağlantısına zarar verecek, bağlantıyı devre dışı bırakacak, bağlantıya aşırı yük bindirecek veya bağlantıyı bozacak şekilde kullanamaz; e. WiFi’nin, ekipmanların ve bağlantı sağlayan cihazların kullanımına ve bağlantısına müdahale edemediği ve bunları kesintiye uğratamadığı gibi KLM’nin gerekliliklerine, prosedürlerine ve düzenlemelerine aykırı da davranamaz; f. örnek olarak aşağıdaki durumlar da dahil olmak üzere WiFi Hizmetlerini izinsiz, yasalara aykırı ve gayrimeşru amaçlar için ve/veya iyi niyet, adap, ahlak ve kamu düzenine aykırı şekilde kullanamaz veya kullanmaya teşebbüs edemez:

  • başkalarını küçük düşüren, tehdit eden, korkutan veya taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü kullanım;
  • şu özelliklere sahip her türlü içeriğin yayınlanması ve paylaşılması: müstehcen, küfürlü veya hakaret içeren bir dille yazılmış veya bu tür bir dille yazılan bir materyalin yer aldığı içerikler; içinde pornografik öğeler (metin, resim, film, video klip veya cinsel içerikli öğeler) bulunan içerikler; cinsiyet, ırk, din, renk, köken, yaş, fiziksel veya zihinsel engel, sağlık durumu veya cinsel yönelim konularında saldırgan veya aşağılayıcı görüntüler içeren içerikler; mesajın kaynağını gizlemek için kısmen veya tamamen sahte veya biçimi değiştirilmiş mesaj başlıkları içeren içerikler; başka bir şahsın özel hayatını ihlal eden veya başka bir yönden yasalara aykırı ya da uygunsuz içerikler;
  • KLM’nin veya üçüncü tarafların sistemlerine zarar verebilecek yazılımların ya da virüs, hata veya Truva atı gibi unsurların yer aldığı diğer öğelerin kullanılması veya aktarılması; “e-posta bombardımanı”; hizmet reddi saldırıları; KLM’nin veya üçüncü tarafların yazılım ya da donanımına veya bu sistemlerde depolanan elektronik belge ve dosyalara erişmek, bunları değiştirmek, silmek veya bunlara zarar vermek için kullanılabilecek çalıştırılabilir kod veya dosyaların yanı sıra yasalara aykırı, yasaklanmış veya üçüncü tarafların çıkarlarına ve haklarına zarar verecek amaçlarla kullanılan ya da bu etkilere sahip her türlü program veya öğe de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü zararlı öğenin veya botnetlerin oluşturulması veya yönetilmesi;
  • KLM’ye veya üçüncü taraflara ait sistem ya da ağlara yasalara aykırı veya izinsiz şekilde erişmek/erişmeye çalışmak ya da KLM’nin veya üçüncü tarafların sistemlerinde uygulanan güvenlik önlemlerini aşmaya ya da sisteme saldırmak için bir araç olarak kullanılabilecek başka bir yöntemi uygulamaya (port tarayıcı gibi) teşebbüs etmek;
  • WiFi Hizmetlerine erişim için sağlanan IP adresinin kötüye kullanılması;
  • KLM’ye veya üçüncü taraflara ait fikri mülkiyet haklarını, veri korumalarını veya ticari sırlar ya da gizli bilgiler de dahil olmak üzere diğer hakları ihlal edecek öğeler ya da ayrıntılar gönderebilecek yazılım unsurlarının aktarılması veya kullanılması;
  • bilgi toplumu hizmetleri ile elektronik ticaret hakkındaki düzenlemeleri veya varsa diğer geçerli düzenlemeleri ihlal edebilecek her türlü propaganda, reklam, saadet zinciri, piramit sistemi, yatırım fırsatları ya da diğer istenmeyen ticari iletişimler (SPAM).

4.4. Kullanıcılar aşağıdaki beyanları anlamış ve kabul etmiş sayılır: a. KLM ve/veya KLM’nin birlikte çalıştığı bir üçüncü taraf gerekirse makul bir önlem olarak WiFi hizmetinin kötüye kullanımından kaçınmak veya kötüye kullanımını önlemek, Cihazla veya ağla ilgili sorunları gidermek, WiFi hizmetini ve yazılımı etkinleştirmek, çalıştırmak, güncellemek ve işbu Şartlara aykırı etkinlikleri araştırmak amacıyla Kullanıcının Cihazında depolanan bilgilere (sürücüler, yazılımlar vb.) erişebilir ve bu bilgileri saklayabilir b. KLM’nin geçerli hukuk uyarınca veya bu hususta yapılan bir talebe istinaden doğrudan veya dolaylı olarak iş birliği yapması ve buna bağlı olarak her türlü bilgiyi emniyet yetkililerine, resmi dairelere, ulusal ve uluslararası diğer makam veya birimlere sağlaması gerekebilir.

5. Fikri mülkiyet

5.1. KLM Portal ile birlikte WiFi Hizmetlerinin fikri mülkiyet hakları KLM’de ve/veya duruma göre tedarikçilerinde saklıdır ve saklı kalacaktır.

6. Kişisel veriler

6.1. Kişisel verilerinizin WiFi Hizmetlerinin sağlanması için KLM ve/veya KLM’nin birlikte çalıştığı üçüncü taraflarca işlenmesi, KLM Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’na tabidir.

7. Sorumluluk

7.1. Mevcut veya öngörülen kâr kaybı, gelir kaybı, öngörülen tasarruf kaybı, veri kaybı, WiFi Hizmetlerindeki hataları ortadan kaldırmak ve/veya düzeltmek için yapılan alternatif hizmet satın alımlarının maliyeti ve diğer hiçbir zarardan KLM sorumlu tutulamaz.

7.2. İşbu Şartlar ve Koşulların hiçbir hükmü KLM’nin: a. kendisinin veya personelinin kasti veya bilinçli kusuru nedeniyle ortaya çıkan zararlara yönelik sorumluluğunu veya b. geçerli yasalarca (tüketici yasaları) KLM’nin sorumluluğunu sınırlandırmasına izin verilmeyen durumlardan kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldıramaz veya sınırlandıramaz.

8. Fesih

8.1. Taraflar WiFi Hizmetleri başlatılmadan önce diledikleri zaman keyfi olarak Anlaşmayı feshedebilir.

8.2. Taraflar geçerli hukuk uyarınca Anlaşmayı haklı gerekçeyle feshedebilir. Kullanıcı, Şartlar kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davrandığı takdirde KLM’nin Anlaşmayı haklı gerekçeyle feshedebileceğini kabul eder.

8.3. Kullanıcı, KLM ile iletişime geçerek Anlaşmayı feshedebilir. Anlaşmanın feshedilmesi veya WiFi Kuponunun uçuş süresince etkinleştirilmemesi durumunda KLM, WiFi Kuponunun satın alım bedelini otomatik olarak iade edecektir.

8.4. Kullanıcı, geçerli tüketici yasası uyarınca, herhangi bir nedenle 14 gün içinde cayma hakkını (buradan itibaren “Cayma Süresi”) WiFi Kuponu satın aldığı uçuştan sonra kullanamayacağını kabul eder. Uçuş Cayma Süresi içerisinde gerçekleşirse Kullanıcı: a. Cayma Süresinde WiFi Hizmetlerini kullanmaya başlamak için önceden açık rıza vermiş sayılır ve b. cayma hakkından feragat etmiş olur.

9. Geçerli Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü

9.1. İşbu Anlaşmadan doğan veya bununla ilgili olarak ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) hariç olmak kaydıyla Hollanda yasalarına tabidir. Hollanda yasalarının geçerliliğine ek olarak, tüketici kabul edilen Kullanıcılar, tüketicinin mutat ikamet ülkesinde geçerli olan yasaların amir hükümlerince korunur. Yasa seçimini kısıtlayan amir hükümlerin uygulanması ve özellikle tüketicinin mutat ikamet ülkesinde geçerli olan amir yasaların (tüketiciyi koruma yasaları gibi) uygulanması olduğu gibi korunacaktır.

9.2. Tüketici anlaşmazlıkları için çevrimiçi anlaşmazlık çözümleri veya tüketici anlaşmazlıkları için alternatif anlaşmazlık çözümleri hakkındaki bilgilere Avrupa Komisyonu’nun web sitesinden erişilebilir..

10. Bölünebilirlik

10.1. Bu Anlaşmanın maddelerinden birinin icrası mümkün olmazsa bu durum diğer maddeleri etkilemeyecektir.

11. Sorular

11.1. WiFi Hizmetleri hakkında bir sorunuz veya şikayetiniz varsa KLM Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz..