Hava taşıyıcısının yükümlülüğü

1999 Montreal Sözleşmesi (MC99) uyarınca yolcuların ölümü veya yaralanması, uçuş gecikmesi ve bagaj kaybı ya da hasarı durumunda sorumluluklarımızı açıklayacağız.

Sorumluluk reddi

Bu bildirim 889/2002 sayılı Avrupa Topluluğu Tüzüğü’nün gerektirdiği bir bildiridir. Bu bildiri, tazminat talebi için esas alınamayacağı gibi Tüzük’ün ve Montreal Konvansiyonu’nun hükümlerinin yorumlanması anlamına da gelmez ve taşıyıcılar ile sizin aranızdaki anlaşmaya dahil değildir.

Bu bildiri 128.821 SDR’ye (Özel Çekme Hakkı) kadarki hasarlarda hava taşımacısının tazminat davalarına itiraz edemeyeceğini belirttiği için hatalıdır. Tüzük ve Montreal Konvansiyonu kapsamında: Müşterek kusurlu bir durum olmadığı sürece, uçak içerisinde veya yükleme ya da yük indirme esnasında meydana gelen kazalardan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalarda 128.821 SDR’ye kadar olan zararlar için taşıyıcı yükümlülükten muaf olamaz veya yükümlülüklerini sınırlandıramaz. Bu belgedeki tüm SDR miktarları Aralık 2019’dan itibaren geçerli olan yasal artışlara göre düzenlenmiştir.

Yolcular ve bagajları için hava taşıyıcının yükümlülüğü

Bu bilgi bildirimi, Topluluk yasaları gereğince Topluluk hava taşımacıları tarafından uygulanan yükümlülük kurallarını ve Montreal Konvansiyonunun getirdiği yükümlülük kurallarını özetler.

Ölüm veya yaralanma durumunda tazminat

Yolcu yaralanması veya ölümüne ilişkin mali sınır yoktur. 128.821 ÖÇH’ye kadar hasarlarda (yaklaşık 160.000 EUR), hava taşıyıcı tazminat taleplerine itiraz edemez. Bunun üzerindeki tutarlarda, hava taşıyıcı ihmali olmadığını veya kendi kusuru olmadığını ispat ederek savunma yapabilir.

Ön ödemeler

Bir yolcu ölür veya yaralanırsa, hava taşıyıcının acil ekonomik ihtiyaçları karşılaması için tazminat talep etme hakkına sahip kişinin tanımlanmasından itibaren 15 gün içinde bir ön ödeme yapması gereklidir. Ölümle sonuçlanan durumlarda, bu ön ödeme 16.000 ÖÇH’den (yaklaşık 20.000 EUR) az olamaz.

Yolcu gecikmesi

Yolcunun gecikmesi durumunda hava taşıyıcı, zararı önlemek için makul tüm önlemleri alması veya bu önlemlerin alınmasının imkansız olması durumları haricinde zararı karşılamak ile mükelleftir. Yolcu gecikmesinde yükümlülük 5.346 ÖÇH (yaklaşık 6.690 EUR) ile sınırlıdır.

Bagaj gecikmesi

Bagajın gecikmesi durumunda hava taşıyıcı, zararı önlemek için makul tüm önlemleri alması veya bu önlemlerin alınmasının imkansız olması durumları haricinde zararı karşılamak ile mükelleftir. Bagaj gecikmesinde yükümlülük 1.288 ÖÇH (yaklaşık 1.610 EUR) ile sınırlıdır.

Bagajın tahrip olması, kaybolması veya hasar görmesi

Hava taşıyıcı 1.288 ÖÇH’ye (yaklaşık 1.610 EUR) kadar olan bagaj tahribatı, kaybı veya hasarından sorumludur. Kontrol edilmiş bagajlarla ilgili olarak, bagajın kendisinin hatalı olması haricinde, taşıyıcı kusuru olmasa dahi sorumludur. Kontrol edilmemiş bagajlarda, taşıyıcı sadece kendisinin kusuru varsa sorumludur.

Bagajlar için ağırlaştırılmış yükümlülük

Yolcu en geç check-in sırasında özel beyanda bulunarak ve ek ücret ödeyerek daha yüksek bir yükümlülük sınırından yararlanabilir.

Bagaj şikayetleri

Bagaj hasar görmüş, gecikmiş, kaybolmuş veya tahrip edilmişse, yolcunun mümkün olan en kısa sürede hava taşıyıcıya yazılı bildirimde ve şikayet talebinde bulunması gereklidir. Kontrol edilen bagajın hasar görmesi durumunda, bagajın teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde; gecikme durumunda ise 21 gün içinde yolcu yazılı bildirimde ve şikayette bulunmalıdır.

Sözleşmeli ve gerçek taşıyıcıların yükümlülüğü

Asıl olarak uçuşu yapan hava taşıyıcı sözleşmeli hava taşıyıcı ile aynı değilse yolcunun her ikisine de karşı, şikayette bulunma veya tazminat isteme hakkı vardır. Hava taşıyıcının adı veya kodu bilette belirtilmişse, bu hava taşıyıcı sözleşmeli hava taşıyıcıdır.

Yasal işlemler için zaman aşımı

Uğranılan zararın mahkemede tazmin edilmesi talebinde bulunmak için gerekli tüm yasal işlemlerin uçak vardıktan veya uçağın normal şartlarda varması gereken tarihten itibaren 2 sene içinde yapılması gereklidir.

Bilgilerin dayanağı

Yukarıda belirtilen kuralların dayanağı, Toplulukta 2027/97 sayılı Tüzükçe (889/2002 sayılı Tüzükçe tadil edilmiş olan) ve Üye Devletlerin ulusal mevzuatları ile uygulanan 28 Mayıs 1999 tarihli Montreal Konvansiyonudur.